GDPR

Nuuksio Services Oy

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 16.5.2018

Rekisterinpitäjä:

Nuuksio Services Oy

Iltatuulentie 1

02880 VEIKKOLA

sähköposti nuuksionhuolto@nuuksionhuolto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Timo Aarnio

Nuuksio Services Oy

Iltatuulentie 1

02880 VEIKKOLA

Puh. 0500 888 657

sähköposti timo@nuuksionhuolto.fi

Rekisterin nimi:

Nuuksio Services Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojasi käytämme asiakaspalveluun, asiakassuhteen hoitamiseen, palvelujen kehittämiseen tai lain edellyttämissä tapauksissa. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö:

Markkinointirekisterissä säilytetään etu- ja sukunimi sekä sähköposti. Markkinointirekisterissä voidaan säilyttää myös muita yhteystietoja sekä tietoja asiakkaiden varaamista ja maksamista tuotteista ja palveluista.

Säännön mukaiset tietolähteet:

Tietoja saadaan sekä rekisterin pitäjän oman toiminnan kautta että asiakkaiden antamalla suostumuksella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapulille lukuun ottamatta välttämättömiä tietoja palvelun tarjoajalle, esimerkiksi lentoyhtiöille ja hotelleille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri säilytetään salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin niihin ei pääse käsiksi kukaan muu kuin rekisteristä vastaava Nuuksio Services Oy:n nimetyt henkilöt. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luokitella salaisiksi.

Tietojen korjaaminen:

Tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjauspyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: 

Nuuksio Services Oy

Iltatuulentie 1

02880 VEIKKOLA

Puh. 0500 888 657

sähköposti nuuksionhuolto@nuuksionhuolto.fi

Tietojen poistaminen ja muut mahdolliset oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Uusimmat kommentit

16.03 | 13:41

Hei, sukulaiseni pihalla Veikkolassa iso kasa katolta pudonnutta lunta pitäisi madaltaa ja levittää laajemmalle alueelle. Onnistuuko teiltä ja paljonko maksaisi?

T. Heikki

12.03 | 10:46

40 vuotta sitten pieni taimi.Nyt iso puu joka voi kaatua talon päälle. Kyseessä vaahtera.

09.01 | 11:36

mikä hinta on tulikori?

30.06 | 12:30

Heips,

Tarvitsisimme 2 tuhat kiloa hiekkalaatikkohiekkaa osoitteeseen Timontie 6, 03100 Nummela. Kuinka hienoa ja läpikäytyä tuo 26€/tonni hiekka on? Mitä tulee toimituskuluiksi?

Jaa tämä sivu